Memòries

Constitució de ASFAM

L'any 2005 el dia 10 de maig es constitueix l’associació.

- Es redacten els estatuts
- Es fa la inscripció a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
- Es sol·licita el NIF
- Es legalitza el llibre de comptabilitat

Finalment durant el mes de setembre es redacta el que serà el primer projecte de l’associació per dur a terme durant l’any 2006.

MEMORIES

2005

2006

2007

 
 

 

Adjunt

Mida

Memoria 2008.pdf

77.18 KB

Memoria 2009.pdf

73.17 KB

Memoria 2010.pdf

76.72 KB