Qui som

Amb la denominació “SALUT MENTAL. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS (BERGUEDÀ)” es constitueix un associació que es regeix per la llei 7/1997 d’associacions de 18 de juny que conte les prescripcions de la llei orgànica 1/2002 de 22 de març d’altra normativa legal i vigent i pels presents estatuts socials. La federació te plena personalitat jurídica, independent de la dels seus socis, i es una entitat sense ànim de lucre.

 

Els nostres objectius

Proporcionar informació, orientació i suport als malalts mentals i als seus familiars.
Promoure i vetllar pels drets socials i civils de les persones amb malalties mentals i dels seus familiars.
Proporcionar les activitats d’inserció, residència, de lleure i altres que contribueixin al ple desenvolupament del malalt mental.
Contribuir tant a la millora de l’assistència sanitària i social, a l’atenció i informació de les persones afectades i dels seus familiars, com a la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les persones amb malalties mentals.
Contribuir a la normalització de la situació de les persones amb malalties mentals i dels seus familiars, i promoure la coordinació dels serveis en l'àmbit territorial del Berguedà i de les entitats que hi intervenen..

 
 

La Manela Quesada, fundadora d'ASFAM,

 

Adjunt

Mida

Díptic d'ASFAM

240.65 KB

Estatuts d'ASFAM

58.1 KB

Membres de la junta

3.88 KB