Dia de la Salut Mental - 2014 Catalunya

http://www.salutmental.org/

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), «La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties». (OMS, 1946).

Així mateix, la O.M.S. descriu la salut mental com la capacitat d’establir unes relacions harmonioses amb els altres, i la participació constructiva a les modificacions de l’ambient físic i social. En aquest sentit, la salut mental és la base per al benestar i funcionament efectiu d’un individu i d’una comunitat.

D’aquesta manera, l’estat mental també forma part de l’avaluació de l’estat de salut de qualsevol persona. No es pot tenir un nivell òptim de salut i una deficitària salut mental. Per això, el concepte de salut mental va implícit en el concepte de salut i, a més com alguna cosa indissociable.

Les actituds de la població respecte a la salut en general i a la salut mental en particular, han anat canviant al llarg del temps. Més actualment, la salut no se centra solament en l’aspecte curatiu d’antany, sinó que, en l’actualitat, es consideren aspectes tals com l’entorn, factors de risc, estils de vida, educació sanitària i tot quant contribueixi a la seva promoció, foment i prevenció. 

 

Segons la Federació Mundial per a la Salut Mental, la salut mental té a veure amb:

- Com ens sentim amb nosaltres mateixos.

- Com ens sentim amb els altres.

- En quina forma responem a les demandes de la vida.