Nova edició de Parelles Artístiques 2017

http://asfamberga.org/sites/default/files/imatges/parelles2017.gif  Catàleg Berga 2017

Parelles artistiques té per objectiu sensibilitzar la societat sobre la salut mental, reduir l'estigma de les malalties mentals i afavorir la inserció de les persones que en pateixen en una comunitat mès integradora.

L'exposició reuneix obres artistiques creades a "quatre mans" entre artistes i persones usuàries dels serveis de salut mental del Berguedà.