Festival de la Baells, participació

 http://asfamberga.org/sites/default/files/imatges/labaells.jpg 

El passat 28 i 29 de juliol es va celebrar l’11è. Festival de la Baells amb l’objectiu de reivindicar el potencial turístic del pantà del Berguedà, realitzant diverses activitats esportives, gastronòmiques i culturals.

Enguany, des del Consorci de Formació i Iniciatives Cercs Berguedà, entitat coordinadora de l’esdeveniment, va oferir a ASFAM encarregar-se del servei de bar del festival.  D’aquesta manera, persones amb trastorn de salut mental van poder col·laborar en una activitat de caire pre-laboral i, alhora, va permetre recaptar diners per a l’associació.

L’OTL del Berguedà, servei d’acompanyament a la inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental, es va coordinar amb ASFAM, per tal d’aportar 5 persones usuàries del servei. Aquests nois i noies van participar activament en les tasques d’organització del Bar del Festival. Malgrat de tractar-se d’una experiència de curta durada, va resultar positiva ja que va permetre reforçar aquelles actituds i habilitats que es treballen durant la seva inserció laboral, com l’autoestima, el sentiment de pertinença a un grup, reforçar la seva vàlua i capacitat per al treball, alhora, que es realitzava en un entorn festiu i distès.

La situació actual dificulta enormement l’accés al mercat de treball i qualsevol experiència portada a terme sota un clima laboral reforça el treball en la inserció laboral.

Els beneficis obtinguts es van repartir entre ASFAM i les persones usuàries de l’OTL  que van col·laborar-hi.